Home > Node > Concept Vestingplan half december gepresenteerd
Vesting Gorinchem

Concept Vestingplan half december gepresenteerd

24/11/2016 - 16:45

Gorinchem heeft een prachtige vesting. De basis daarvoor is gelegd aan het einde van de 16e eeuw, toen de middeleeuwse muren werden vervangen door een ‘moderner’ systeem van muren en aarden wallen om aanvallen van de Spanjaarden te weerstaan.

In de loop der tijd is er wel wat gesleuteld aan de vesting. Er zijn voorwerken aangelegd, door het graven van het kanaal is een bastion verdwenen en poorten zijn vervangen door coupures. Gelukkig is de 16e eeuwse vesting nog bijna helemaal intact. Onze stad heeft er een prachtig stadspark aan overgehouden!

Ambitie voor de vesting

De gemeente Gorinchem wil dat de vesting nog meer tot zijn recht komt. Hoewel de wallen een prachtige groene ring rond de stad vormen, is er ook wel iets te verbeteren. Hoe zit het met het beheer van het groen? Is de inrichting met paden en meubilair wel passend bij zo’n prachtig rijksmonument? En is de geschiedenis niet veel beter beleefbaar te maken?

Het Gorinchemse bureau Welmers Burg stedenbouw helpt de gemeente om dit proces te begeleiden en inhoud te geven aan de visie. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: cultuurhistorie (en Nieuwe Hollandse Waterlinie), beleving, verblijfskwaliteit, routestructuren, recreatie, natuurwaarden, kunst, spelen en struinen, functies van gebouwen/objecten en de vesting als waterkering.

Interactief ontwerpproces

Op 29 augustus was de aftrap van het Vestingplan. Geïnteresseerden konden zich opgeven voor de ontwerpgroep of de klankbordgroep. Er zitten 10 enthousiaste Gorcumers met verschillende achtergronden in de ontwerpgroep. Inmiddels is er een aantal bijeenkomsten geweest en is de eerste aanzet voor de visie op 10 november gepresenteerd aan de klankbordgroep. De reacties waren positief en bemoedigend; we zijn op de goede weg.

Visie

Het Vestingplan is geen uitvoeringsplan. Het is een visie op de vestingwallen waarbij voorstellen worden gedaan voor de profielen van de wal, het versterken van de toegangen, de inrichting en het verloop van paden, het gebruik en de inrichting van de bastions, het groenbeheer en de natuur. Deze voorstellen worden vertaald in een projectenlijst met daaraan gekoppeld een prioritering. De projecten worden, vanwege beperkte beschikbare budgetten en subsidies, gefaseerd uitgevoerd. Dat zal naar verwachting ca. 10 jaar in beslag nemen.    

Presentatie concept vestingplan

De ontwerpgroep werkt verder aan het concept Vestingplan. Dit plan zal eerst aan de klankbordgroep worden voorgelegd. Half december wordt het Vestingplan naar verwachting gepresenteerd aan alle geïnteresseerde inwoners van Gorinchem op een open inloopavond.

Laatste artikelen

Dit kan je interesseren