Home > Node > Mooi Gorinchem is van alle tijden
Mooi Gorinchem gids

Mooi Gorinchem is van alle tijden

28/11/2016 - 17:30

Mooi Gorinchem is van alle tijden! Dat bewijst de gids uit ca. 1934 die een trotse Gorcumer in de nalatenschap van zijn vader vond. Het oude drukwerkje getiteld 'Mooi Gorinchem' staat vol met toeristische informatie, foto's van de stad en advertenties van bijna een eeuw geleden. Sommige van die familiebedrijven bestaan nog steeds.

Uit het voorwoord van de toenmalige loco-burgemeester S. Biegel:

"Mogen er al ambtelijke werkzaamheden zijn, welke hunne moeilijkheden met zich brengen, het volbrengen van andere leert de aangename zijde van het ambt kennen. En daartoe reken ik zeer zeker het voorrecht een enkel woord tot inleiding van Uwen Gids "Mooi Gorinchem" te mogen schrijven.

Onze nijvere stad, zoo bij uitstek mooi gelegen, verdient ten volle onder de aandacht van velen te worden gebracht en ik mag uit oprechte overtuiging bij deze verklaren, dat gij met uwen mooien Gids zeer zeker het juiste licht hebt doen vallen op wat Gorkum's verdiensten zijn."

Het taalgebruik is veranderd, maar de inhoud is nog steeds actueel.

Mooi Gorinchem gids

Het gidsje is hier en daar nog te koop, bijvoorbeeld op boekwinkeltjes.nl.  

  

Laatste artikelen

Dit kan je interesseren