Home > Nieuws > Historie > Nieuwe publicaties over kasteel De Blauwe Toren

Nieuwe publicaties over kasteel De Blauwe Toren

11/12/2017 - 12:00

‘Zij waren van groote en zware steenen’

Op 15 december 2017 verschijnt de eerste bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN): ‘Zij waren van groote en zware steenen’. Met maar liefst twee nieuwe artikelen over kasteel de Blauwe Toren!

Denk je dat alles op het gebied van kastelen en buitenplaatsen wel zo'n beetje onderzocht en beschreven is? Uit de artikelen in deze bundel blijkt het tegendeel. In de publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de bestaande typochronologie ter discussie stellen of uitbreiden. Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo zijn recent bij archeologisch onderzoek resten van kasteel de Blauwe Toren in Gorinchem ontdekt. Over dit bijzondere object was tot nu toe vrij weinig gepubliceerd. De vondst van de restanten leidden dan ook tot allerlei speculaties. Het kasteel komt maar liefst in twee artikelen uitgebreid aan de orde:

  • Taco Hermans en Edwin Orsel, De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530
  • Merlijn Hurx, De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede 

blauwe torenSchematische reconstructie van het kasteel rond 1530. Gemaakt door: Taco Hermans, 2011.

De bundel bevat naast archeologie ook een artikel over de samenwerking van een architect en een tuinarchitect bij de bouw van buitenplaatsen en de bijbehorende tuinaanleg in Noord-Holland. 

‘Zij waren van groote en zware steenen’ is mede door de toegankelijke toon een uniek naslagwerk en een must voor iedereen die belangstelling heeft voor kastelen en buitenplaatsen. Het eerste exemplaar wordt 15 december in Amersfoort uitgereikt aan Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het boek is voor € 30 (excl. € 4,50 verzendkosten) te bestellen via sknnederland@gmail.com.

ISBN 978-90-827973-0-5.

Laatste artikelen

Dit kan je interesseren