Home > Locatie > Dalempoort

Dalempoort

De Dalempoort is de enige stadspoort die overbleef na een verbetering van de vestingwallen in 1609. Er waren er oorspronkelijk vier. De Kanselpoort, Arkelpoort en Waterpoort zijn afgebroken om ruimte te maken voor het groeiende verkeer. De Dalempoort dateert van 1597 en heeft een torentje met een uurwerk. Onder de poort loopt een voetpad naar de Merwede. Vanaf het pad heb je goed zicht op de stadswallen en korenmolen De Hoop.

De doorgang onder de Dalempoort heeft twee waterkeringen: twee sluisdeuren met drempel en sleuven waar balken in worden opgestapeld. De ruimte tussen de balken wordt gevuld met zand en klei, zodat een solide waterkering ontstaat. Het buitendijks gebied rond de Dalempoort staat regelmatig onder water.

Contact

Dalemwal Gorinchem

Koopzondag

Geen data beschikbaar

Dit kan je interesseren