Home > Nieuws > Historie > Vertrek garnizoen: vandaag 50 jaar geleden

Vertrek garnizoen: vandaag 50 jaar geleden

30/11/2017 - 16:15

De vlag op het Kazerneplein werd op 30 november 1967 – vijftig jaar geleden – voor het laatst neergehaald. Na 350 jaar verliet het garnizoen de stad.

Garnizoenstad

Sinds het Rampjaar 1672 was er een Staatsgarnizoen in de vesting gelegerd. Frankrijk viel toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Gorinchem kreeg twee regimenten ruiters en twee regimenten voetvolk binnen de vesting. Samen zo'n 700 man. Die moesten allemaal ergens ondergebracht worden. Eerst werden particuliere huizen gehuurd. Later ging het leger kazernes gebruiken; de Tolkazerne (1814), de Willemskazerne (1826) en de Citadel Kazerne (1900). 

Vlag bewaard gebleven

In 1967 kwam hier definitief een eind aan. Op 30 november werd voor de laatste keer de vlag neergehaald op het Kazerneplein. Bij deze korte plechtigheid was ook archivist Telders aanwezig. Hij was daar op persoonlijke titel, zo stond het expliciet in de krant. Van Burgemeester & Wethouders had hij immers geen dienstopdracht gekregen, maar als oud-officier heeft zo’n gebeurtenis nu eenmaal je warme belangstelling. Door de militairen werd hij echter gezien als vertegenwoordiger van de gehele Gorcumse bevolking, zodat de vlag aan hem overhandigd werd. Hij schonk hem vervolgens aan de Historische Vereniging Oud-Gorcum. Onlangs kwam de vlag weer tevoorschijn in het depot van het Gorcums Museum. De vlag is vijftig jaar lang in uitstekende conditie bewaard gebleven. Vandaag wapperde de vlag weer even bij het Gorcums Museum. Zo wordt ‘met vlagvertoon’ kort stilgestaan bij de vesting en het daarbij behorende garnizoen.

kazernepleinBronnen

Regionaal Archief Gorinchem

Vesting Gorinchem

Laatste artikelen

Dit kan je interesseren